-

Totalt belopp

Aktiv Demokrati (AD) – Partiet för kontinuerlig direktdemokrati

Mottagare av betalning (kontakt@aktivdemokrati.se)